Quantum Basic

Küçük ölçekli işletmeler, kısıtlı insan kaynağı ile öncelikle verimli bir şekilde çalışmak, ardından da büyüyebilmek için çok çalışır. Küçük ölçekli işletmelere özgü ihtiyaçları çok iyi bilen ve bu doğrultuda özel çözümler geliştirilen Quantum Basic hızla devreye alınarak işletmelerin kısa sürede verimli çalışmasını sağlar.
Morya Teknoloji çözümleri ayrıca, ihtiyaca göre uyarlanabilen yapısıyla da küçük işletmelere esneklik kazandırıyor.

Modül Bilgileri:

Stok, Cari, Fatura, irsaliye, Sipariş, Müstahsil Makbuzu, Taksitli Satış, Gelir Gider, Çek – Senet, Banka, Kasa, Fihrist, Yönetici Konsolu, Raporlar

Demo TalebiNasıl Satın Alabilirim?