Quantum Plus

Şirketlerin süreçlerini etkili bir şekilde yönetebilmeleri ve rekabet avantajı sağlamaları için basit muhasebe çözümlerinden fazlası gerekir. Hangi sektörde faaliyet gösterirse göstersin, her şirket doğru teknolojik yatırımla büyüme potansiyeline sahip olabilir, aksi takdirde şirketler büyürken problemler de büyür. Dolayısıyla bu işletmelerin hem mevcut ölçeklerine uyan hem de büyüme hedefleri doğrultusunda esnek bir yapı sunan, kullanıcı sayısı ve kapsamı zaman içinde artırılabilen kurumsal çözümlere ihtiyacı vardır. Bu çözümler sayesinde iş süreçlerinde verimlilik ve maliyet tasarrufu elde eden bir işletme, büyüme için ilk adımı da atmış olur.
Morya Teknoloji, işletmelere yönelik geniş çözüm yelpazesiyle üretimden dağıtıma, perakendeden hizmete kadar tüm sektörlerin ihtiyacını karşılayan çözümler sunar. Mobil uygulamalar ve web tabanlı uygulamalar sunan çözümlerin de yer aldığı Morya Teknoloji’ nin ürün portföyü, işletmelerin tüm süreçleri tek noktadan yöneterek verimlilik kazanmalarını sağlar.

Modül Bilgileri:

Stok, Depo, Satın Alma İstekleri Ve Sözleşmeleri, Teklif, Sipariş, İrsaliye, Sayım, Stok Etiketleri, Seri No Takibi, Hızlı Fiyat Değişikliği, Dövizli Takip, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu, Gider Pusulası, Proje Takibi, Cari, Personel Cari, Cari Görüşmeleri, Masraf, Hizmet, Personel Pirim Takibi, Fatura, Kasa, Banka, Çek-Senet, Kredi Kartı, Taksitli Satış, Genel Muhasebe, Muhasebeleştirme, Beyannameler, Üretim, Raporlar, Fihrist, Yönetici Konsolu

Demo TalebiNasıl Satın Alabilirim?