Sayım Yönetimi

Gerek üretim gerekse satış odaklı tüm işletmelerde kesintisiz hizmet ve verimli operasyonlar açısından depo yönetimi kritik önem taşır. Tedarik zincirinin yönetimini sağlayan Mağaza ve Depo Yönetimi sayesinde, üretilen, ithal edilen, toptan satın alınan ya da satışı yapılan tüm ürünlerin depoya girişinden müşteriye sevkine kadar tüm süreçler verimli bir şekilde yönetilebilir. Böylece işletme maliyetlerini düşerken işletme verimliliği ve dolayısıyla müşteri memnuniyeti de artırır.
Mağaza ve Depo Yönetimi, üretimden satışa kadar her noktada etkili kontrol ve yönetim sağlar. El terminali ile bütünleşik çalışma, en son teknolojili barkod sistemleri, farklı modüllerin kullanılabilmesi, ihtiyaca göre uyarlamalar yapılabilmesi gibi özellikler Mağaza ve Depo Yönetimi sayesinde işletme maliyetleri düşerken verimlilikleri de artmaktadır. Böylece doğru ürün, doğru zamanda, doğru yerde ve doğru fiyatla sunulabilmektedir. Bu da hizmet kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin artmasını sağlamaktadır.

Modül Bilgileri:

Online Sayım, Offline Sayım

Demo TalebiNasıl Satın Alabilirim?